Επιτροπές

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος Δ.Σ. EEL
Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL
Γιάννης Αλούπης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών EEL
Αλέξανδρος Αλεξίου, Αντιπρόεδρος Λειτουργιών EEL
Φώτης Δαούσης, Μέλος Δ.Σ. EEL
Χρήστος Κάκκαβας, Μέλος Δ.Σ. EEL
Σταύρος Κυριακούλιας, Μέλος Δ.Σ. EEL
Κωσταντίνος Παπαγεωργίου, Μέλος Δ.Σ. EEL
Άγγελος Τσερέκλας-Ζαφειράκης, Μέλος Δ.Σ. EEL


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βασίλης Ζεϊμπέκης - Πρόεδρος EEL / Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημήτρης Βλάχος - Πρόεδρος EEL B.E./ Καθηγητής-Διευθυντής Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Φωλίνας - Αντιπρόεδρος Επιστημονικού EEL Β.Ε./Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Μιχάλης Μαντάς - Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας