Εγγραφή

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Μέλη EEL (ταμειακώς ενήμερα) ΔΩΡΕΑΝ
Μη μέλη EEL 150€
Φοιτητές* 60€

*Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση συνεδρίου
Πιστοποιητικό συμμετοχής
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
Συνεδριακό Υλικό

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται

Online Εγγραφή